Piling - شمع های در جاریز

شمع های در جاریز - Piling

  • شمع های در جاریز
  • شمع های در جاریز
  • شمع های در جاریز
  • شمع های در جاریز

شمع های حایل بتنی درجاریز نوعی شمع های جایگزینی می باشند که از آن می توان در تثبیت دیواره گود استفاده نمود. در این روش ابتدا به کمک دستگاه های حفاری و یا به صورت دستی شمع ها جهت تامین پایداری حفر می گردد؛ سپس قفسه آرماتورهای طرح شده را که از قبل آماده شده در داخل چال حفر شده جای می دهند. در شرایطی که خاک دیواره چاه سست باشد و یا سطح آب زیرزمینی بالا باشد، به صورت همزمان محل حفر شده با گل بنتونیت و سیمان پر می شود تا از ریزش خاک چال حفر شده جلوگیری شود. بتن مصرفی معمولا از نوع بتن روان و با کارآیی زیاد است. قطر شمع ها معمولاً 1 – 8/0 متر و فواصل آنها 3- 2 متر می باشد. پس از اجرای شمعها می توان عملیات خاکبرداری را اجرا کرد. گاهی از اوقات می توان از شمع ها به عنوان سازه نگهبان دائم)نظیر دیوار حائل( یا بخشی از آن نیز استفاده کرد. استفاده از این نوع حائل در کاهش تغییر مکان پشت دیوار برای سازه های مجاور گود بسیار مهم می باشد، گزینه مطلوبی است. لازم به ذکر است این روش به علت محدودیت فضا در محیط های شهری، کمتر مورد استقبال قرار می گیرد.