میکروپایل - Micropile

میکروپایل - Micropile

  •  میکروپایل'
  •  میکروپایل'
  •  میکروپایل'
  •  میکروپایل'

میکروپایل ها در اوایل دهه 1950 در ایتالیا به منظور تقویت پی ساختمان های تاریخی و باستانی ابداع شدند. ریز شمع به گروهی از شمع های اطلاق می گردد كه دارای قطر كمتر از 300 میلی لیتر بوده و اجرای آن غالباً با تسلیح فولادی سبك و نیز تزریق دوغاب سیمان همراه است . ریزشمع ها كه دارای روشهای اجرای مختلفی هستند، به مقاصد متفاوتی نظیر انتقال بار به لایه های مقاوم عمیق ،كنترل نشست ،تقویت پی سازه های آسیب دیده ، افزایش توان باربری پی های موجود، كنترل روانگرایی خاكها در هنگام زلزله و پایدار سازی شیبهای خاكی و ترانشه ها و غیره بكار می روند . ریزشمع ها می توانند با هر زاویه ای طراحی و اجرا شوند و علاوه بر آنكه به عنوان یك المان باربر و مقاوم در برابر نشست عمل می‌كند، به دلیل تزریق دوغاب سیمان، سبب بهبود مشخصات مقاومتی خاك اطراف نیز می گردد.