خاکبرداری

خاکبرداری

  •  خاکبرداری'
  •  خاکبرداری'
  •  خاکبرداری'
  •  خاکبرداری'

عملیات خاکبرداری بر خلاف تصورات عمومی برخی ازافراد مرتبط با پروژه های عمرانی، کاری کاملا تخصصی می باشد.چنانچه عدم داشتن توانایی لازم،هماهنگی و دید صحیح اجرایی ممکن است صدمات و خسارات جبران ناپذیری را برجای گذارد. دارا بودن تجهیزات کامل خاکبرداری در پی طراحی مراحل آن،پیاده نمودن رمپ با شیب های مجاز کناری و طولی ، نحوه برچیدن رمپ و ..... از جمله مواردی است که این شرکت با در نظر گرفتن آنها توانسته است خاکبرداری پروژه های انجام شده را با موفقیت به اتمام برساند.