ایــــرســا خاکبـیــــــز
ارائه خدمات پایدار سازی

پایدارسازی پروژه کوهیار پروژه کیهان پایدارسازی بیمارستان نیکان پایدارسازی پروژه ارکیده پروژه ارکید

خدمات ارائه شده توسط ما

انجام آزمایشات آزمایشگاهی و صحرایی خاک و سنگ توسط کادری مجرب و با سابقه بوسیله تجهیزات پیشرفته و تجزیه و تحلیل فنی نتایج مطالعات و ارائه گزارشات مورد تایید سازمان نظام مهندسی برای تهیه نقشه های سازه ای  

این شرکت در زمینه مشاوره و نظارت بر عملیات اجرایی و طراحی پایدارسازی گودهای عمیق با استفاده از آیین نامه های متداول به روش های تعادل حدی جهت محاسبه ضریب اطمینان پایداری و روش های عددی جهت پیش بینی تغییرشکل های محتمل جداره گود به کارفرمایان محترم خدمات مهندسی ارائه می نماید تا در کنار آنها از صحت عملیات اجرایی و پایدارسازی و جلوگیری از مخاطرات و خسارات احتمالی ناشی از عملیات های گودبرداری پرخطر اطمینان حاصل گردد و شرایط یک سرمایه گذاری مطمئن را برای آنها فراهم نماید. 

انجام کلیه فعالیت های مربوط به تخریب، حفاری، کندن زمین و بارگیری و حمل نخاله حاصل از تخریب  و خاک پروژه به محل های مجاز تعیین شده از سوی شهرداری برای تخلیه. این عملیات به طور عمده با استفاده از ماشین آلات و تجهیزات سبک و یا سنگین راه سازی انجام می شود.

عملیات پایدارسازی و بهسازی خاک با استفاده از روش نیلینگ، انکراژ،استرند، دیوار برلنی، میکروپایل و ... توسط مهندسین مجرب اجرایی این مجموعه و با مجهزترین ماشین آلات موجود صورت می گیرد.

انجام آزمایش ها و تست های نیلینگ، انکر و استرند بر اساس استاندارد آیین نامه FHWA بوسیله جک های کششی هیدرولیکی و همچنین مانیتورینگ دیواره های گود جهت پایش و کنترل جابجایی ها و تغییر شکل های احتمالی بوسیله دوربین و ارائه گزارشات.

خدمات شرکت ایرسا خاکبیز

آخرین پروژه های انجام شده

درباره ایرسا خاکبیز